Amortyzatory i resory

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Ciarkowski Bogusław Usługi Kowalskie

Kategoria: amortyzatory, resory

Lotników 4a, Płock
tel. 24 268 34 33


Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Informuje o zbliżaniu się do początku pasa prowadzącego do wyjazdu z autostrady (pasa wyłączania)
Oznacza miejsce, w którym kończy się droga ekspresowa. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka podająca odległość do miejsca, w którym kończy się droga.
Znak D-39a „opłaty drogowe" informuje o opłatach drogowych wnoszonych za przejazd po drogach publicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Polityka Prywatności