Miasto - woj.

Gabryś J. Warsztat Samochodowy

Kategoria: amortyzatory, resory

Pszczyńska 29, Gliwice
tel. 32 237 47 42


Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.
Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.
Sygnały świetlne nadawane przez sygnalizator S-4 oznaczają: sygnał zielony - zezwolenie na wjazd na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony, sygnał czerwony - zakaz wjazdu na pas ruchu, nad którym sygnalizator jest umieszczony.
Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni.
Polityka Prywatności