Amortyzatory i resory

Miasto - woj.

Auto-Mot Hurtownia Motoryzacyjna - Resory, Sprężyny, Amortyzatory

Kategoria: amortyzatory, resory

Turystyczna 7, Lublin
tel. 81 446 53 42


Informuje o możliwości przechodzenia pieszych pod jezdnią lub nad jezdnią w sposób wskazany na znaku.
Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.
Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis "Bagażowe" wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.
Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Znak R-4 „informacja o szlaku rowerowym” wskazuje rodzaj szlaku rowerowego. Umieszczona pod znakiem R-4 tabliczka informuje o utrudnieniu występującym na szlaku rowerowym.
Na znaku R-4 w dolnej jego części umieszcza się symbol, numer lub barwne oznaczenie charakteryzujące szlak rowerowy.
Polityka Prywatności