Amortyzatory i resory

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

Kądziołka Roman Naprawa Resorów

3 Maja 32a, Myślenice
tel. 12 272 08 96


Zakazuje wjazdu na drogę pojazdów, które przewożą materiały mogące skazić wodę w ilościach określonych odrębnymi przepisami.
Wskazuje lewy pas ruchu przeznaczony tylko dla pojazdów określonych na znaku.
Informuje ona o wjeździe do dzielnicy miasta, której nazwa jest podana na tablicy.
Polityka Prywatności