Miasto - woj.

Kubapol

Bogucka 24, Wieliczka
tel. 12 278 61 49


Uprzedza o końcu wewnętrznego pasa ruchu na jezdni.
Znak F-2a „granica państwa" informuje o miejscu przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
Oznacza zakaz ruchu na drodze pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy; znak może być ustawiony na jezdni.
Uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę lub drogą prowadzącą do autostrady.
Ostrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy
Polityka Prywatności