Amortyzatory i resory

Miasto - woj.
powiat
miejscowość

S.G.J. Reskor

Kategoria: amortyzatory, resory

Połczyńska 6, Warszawa
tel. 22 665 00 82


Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Oznacza zakaz ruchu motorowerów
Oznacza zakaz postoju pojazdu. Dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż jedna minuta jest wskazany napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce 2.
Wskazuje numer i rodzaj (kategorię) drogi.
Polityka Prywatności